.

DOM JEDNORODZINNY W GLIWICACH

lokalizacja: Gliwice
powierzchnia: ~ 173 m2 + garaż 40 m2
typ: projekt budowlano-wykonawczy
inwestor: prywatny
autorzy: Marcin Jagiełło, Jarosław Krysiak
data: projekt 2013

Obiekt zlokalizowany w terenie słabo zurbanizowanym, w otoczeniu łąk i lasów, bez wyraźnego kontekstu. Forma w dużej mierze zdeterminowana została zapisami planu miejscowego, który zakłada realizację domów z dachem dwuspadowym o kalenicy równoległej do drogi. Jednocześnie działka jest wąska, około 18 m szerokości, co w połączeniu z zapisami planu wymusiło zastosowanie rozwiązań mniej standardowych. Powstał dom, w którym dach opada wzdłuż dłuższej z elewacji. W ten sposób połacie dachu, dzięki swojemu rozmiarowi, stają się elementem nadającym charakteru i dynamiki całemu obiektowi. Zastosowanie takiego układu pozwoliło na zadaszenie dużej części tarasu oraz strefy wejściowej. W ten sposób, oprócz wyrazistej formy uzyskano również dodatkowe walory funkcjonalne.