.

DOM JEDNORODZINNY W JAWORZU

lokalizacja: Jaworze
powierzchnia: ~ 174 m2 + garaż 38 m2
typ: projekt budowlano - wykonawczy
inwestor: prywatny
autorzy: Marcin Jagiełło, Katarzyna Biernat
data: 2017

Projektowany dom zlokalizowany jest na działce w Jaworzu koło Bielska – Białej w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Teren wokół domu jest mało zurbanizowany, działki sąsiednie są niezabudowane, dom otaczają głównie łąki oraz zabudowa rekreacyjna w dalszym sąsiedztwie. Głównym problemem do rozwiązania był wjazd zlokalizowany od strony południowej oraz spadek działki w kierunku północnym. Pomimo konieczności poprowadzenia długiego dojazdu optymalnym okazało się zaprojektowanie garażu po stronie północnej dzięki czemu uzyskaliśmy maksymalnie dużą powierzchnię działki po stronie południowo-zachodniej dostępną dla mieszkańców ze strefy dziennej. Wyjście na słoneczny taras z widokiem na góry gwarantuje mieszkańcom komfort codziennego użytkowania. Dodatkowo, poprzez lekkie przesunięcie bryły na poziomie piątra, uzyskaliśmy niewielkie nadwieszenie, które chroni przed opadami a latem nie pozwala promieniom słonecznym na przegrzewanie domu. Budynek w części północnej został podniesiony ponad teren tak aby zniwelować spadek terenu i zapewnić wyjście na taras bez konieczności projektowania dodatkowych skarp.