.

DOM JEDNORODZINNY W KATOWICACH PIOTROWICACH

lokalizacja: Katowice - Piotrowice
powierzchnia: ~ 221 m2 + garaż 22 m2
typ: projekt budowlano – wykonawczy
inwestor: prywatny
autorzy: Marcin Jagiełło, Jarosław Krysiak
data: projekt 2010