.

DOM JEDNORODZINNY W KATOWICACH

lokalizacja: Katowice powierzchnia: ~ 475 m2
typ: projekt budowlano – wykonawczy
inwestor: prywatny
autorzy: Marcin Jagiełło
data: projekt 2018, realizacja 2019

Budynek zaprojektowany został w układzie tarasowym na planie czworoboku nieforemnego. Wszystkie tarasy i okna zostały skierowane na południe. Rzut poszczególnych kondygnacji i nadbudówki technicznej został zaprojektowany w układzie wachlarzowym tworząc w ten sposób tarasy których największa powierzchnia znajduje się w części południowo-wschodniej. Dzięki tarasowej formie budynek najlepiej wykorzystuje walory działki, kierunki świata jak i walory widokowe, harmonijnie koresponduje z formą terenu, nachyleniem działki w kierunku południowym a jego forma nie jest przytłaczająca i dominująca na działce.