.

PROJEKT PRZEBUDOWY DAWNEJ PRZEPOMPOWNI NA LOKAL GASTRONOMICZNY W KATOWICACH NIKISZOWCU

lokalizacja: Katowice / Nikiszowiec
typ: projekt budowlano-wykonawczy
inwestor: Śląska Prohibicja S.A.
autorzy: Marcin Jagiełło, Kasia Biernat
data: projekt 2020-22, realizacja ...